borgo

 

Handbók nemenda

Bókalisti v2017

Bílorðasafn

Tímaskipting

Kennsludagar

 

 

Lotur

 

 

 

 

Lotutafla efnana

 

 

 

 

 

 

Borgarholtsskóli

Bíltæknibraut

Dreifnáms áætlun fyrir þá sem hafa lokið raunfærnimati í bifvélavirkjun.

Lotur í boði hér. Sjá námsáætlun næstu anna

 

kristjang@bhs.is

________________________________________

Nemendur í bíliðngreinum

_______________________________________

Umsjónatímar bíliðngreina vorönn 2017

fyrir hádegi hópar kl. 12.00

eftir hádegi hópar kl. 13.00

_______________________________________

 

Umsjónadagar vorönn 2017

7. febrúar

29.mars, val hefst

5. apríl, vali lýkur

2. maí

___________________________

ATH, Vorið 2017verður tekið inn í dagskóla í eftirfarandi bíliðngreinar

Bifreiðasmíði

Bílamálun

Bifvélavirkjun

Bíliðnir eru bifreiðasmíði, bifvélavirkjun og bílamálun. Tvær fyrrnefndar eru 4 annir eftir grunnnám en sú síðasttalda þrjár annir eftir grunnnám. Námið er aðeins kennt í dagskóla. Bifvélavirkjun er kennd allar annir en inntaka í bifreiðasmíði og bílamálun er óregluleg ýmist haust- eða vorönn, einnig ræður fjöldi umsókna í námið hvort kennt er.

Sérgreinar eru kenndar í lotum. Lota er 1 til 3 F.einingar. Ein eining er ígildi 28 til 84 kennslustunda. Lotan er kennd samfellt, eitt námsefni er tekið fyrir og því lokið með prófi áður en næsta lota er tekin.

Ný námskrá, nýtt kennslu og matsfyrirkomulag á námi nemenda. Nýtt vinnumat kennara. Námskrá tengd nýorku, einnig námskrá fyrir meistaranám í bílgreinum er í bígerð og verður nánar fjallað um gildistöku hennar síðar.