• Britannica alfræðisafn

Bókasafn Borgarholtsskóla

Heilsulind hugans

Bókasafn Borgarholtsskóla
Við Mosaveg, 112 Reykjavík
Sími: 535 1715. Fax: 535 1701
Netfang:
Safnið er á 3. hæð stjórnunarálmu.
Innanhússími: 715.

Opnunartími
Kennslu- og prófatími:
mánud. - fimmtud. kl. 8:00-16:30
föstud. kl. 8:00-15:30

Starfsmenn
Ása Þorkelsdóttir safnstýra.
Steinunn Þórdís Árnadóttir upplýsingafræðingur.

Þjónusta

Starfsmenn aðstoða safngesti við upplýsingaleit. Nýnemar fá í upphafi haustannar kynningu á safninu og læra að leita í Leitir.is, samþættri leitargátt þar sem hægt er m.a. að leita í Gegni, landskerfi bókasafna. Leiðbeiningar í upplýsingaleit.

Vinnuaðstaða

Á safninu er góð vinnuaðstaða þar sem nemendur geta undirbúið sig fyrir kennslustundir, unnið að verkefnum og ritgerðum eða nýtt safngögnin á annan hátt. Einnig er aðstaða til hóp- og tölvuvinnu, hlustunar, myndbandanotkunar og ljósritunar.

Tölvur

Á safninu eru 17 tölvur fyrir nemendur og tvær tölvur sem eru eingöngu til að leita á leitir.is og þar með í tölvuskrá safnsins.

Merki bókasafnsdagsins


Safngögn

Alls eru nú um 8900 bækur, kort, myndbönd, mynddiskar, snældur, geislaplötur og geisladiskar á safninu.  Nokkur tímarit  eru keypt í áskrift.. Boðið er upp á efni sem tengist öllum kennslugreinum skólans, auk undirstöðuefnis í öðrum fræðigreinum. Við reynum líka að hafa áhugavert efni til dæmis um íþróttir, tónlist, kvikmyndir og fleira.
Bókasafnið er eitt þeirra safna sem greiðir fyrir landsaðgang að rafænum tímaritum og gagnasöfnum.  Vefbókasafnið Snara.is (orðabækur og fleira) er aðgengilegt í öllum tölvum á netsvæði skólans.

Bókasafnskerfi

Haustið 2006 var skipt um tölvukerfi á safninu og gögn safnsins skráð í Gegni, landskerfi bókasafna. Útlán í gegnum Gegni hófust svo í janúar 2007. Gegnir er bókasafnskerfi sem hýsir samskrá íslenskra bókasafna. Kerfið veitir aðgang að skrám um safnkost flestra bókasafna landsins.

Flokkunarkerfi

Bókum og myndböndum er raðað upp eftir flokkunarkerfi Dewey. Tímarit eru í stafrófsröð.

Útlán og skil

 • Öll gögn sem farið er með út af safninu þarf að skrá í útlán.
 • Lánstími almennra bóka er tvær vikur.
 • Kennslubækur og handbækur er aðeins hægt að fá að láni í kennslustund, yfir nótt eða helgi.
 • Mynddiskar og myndbönd eru til útláns í tvo daga.
 • Geisladiskar eru til útláns í viku.
 • Tímarit eru ekki lánuð út.
 • Útlán eru ókeypis en lánþegi ber ábyrgð á því sem hann hefur að láni.
 • Sýnið tillitssemi og skilið á réttum tíma.
 • Bók á að skila til starfsmanna safnsins en ekki setja hana beint í hillu.
 • Þegar tekin er bók úr hillu til að lesa á safninu verður að setja hana á sama stað aftur. Annars finnst hún ekki næst þegar einhver þarf á henni að halda. Ef safngestur er í vafa um hvar hún á að vera er best að biðja um aðstoð.
 • Nemendur fá ekki afhentar einkunnir í lok annar nema þeir hafi skilað öllu sem þeir hafa fengið að láni á safninu.

Umgengni

Vinsamlegast neytið ekki matar eða drykkjar á safninu og notið farsíma utan safnsins.

Hlutverk

Skólasafnið er upplýsingamiðstöð fyrir nemendur, kennara og starfsfólk skólans. Starfsemi þess styður nám, kennslu, félagslíf og þróunarstarf í skólanum. Á skólasafninu fer fram öflun og úrvinnsla þekkingar. Þar er upplýsingum safnað saman, þær skipulagðar, metnar og notaðar. Safnið er búið bókum, tímaritum, kortum, gögnum á tölvutæku formi, myndefni og hljóðritum sem tengjast kennslugreinum skólans. Einnig er boðið upp á efni sem hvetur nemendur til bókmenntalesturs og stöðugrar þekkingarleitar í leik og starfi.

Lesbásar

 

17.3.2015